• Dödsbon
  • Antikviteter
  • Bohag
  • Hela, delar av hem m.m.

Vi värderar, packar, hämtar, utför auktioner, tömmer, röjer och ombesörjer städning.

  Vi packar och hämtar i hela västsverige, samt utför auktioner mot provision. Vi köper även hela hem kontant.